KHẢO SÁT Ý KIẾN
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Kênh phản hồi ý kiến về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 theo Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Nghị Quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021
Thông tin chính sách hỗ trợ người lao động
Chính sách hỗ trợ người lao động
Giới thiệu về khảo sát
“Tổ chức Oxfam phối hợp với Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) và Công ty thời gian thực RTA thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của người lao động tự do và lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do COVID 19 về chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID 19.

Mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm lắng nghe ý kiến phản hồi của người lao động về hiệu quả thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID.

​​​​​​​Các ý kiến phản hồi của người dân sẽ được tổng hợp và nghiên cứu để đưa ra các đề xuất kiến nghị phù hợp cho các cơ quan thực thi chính sách thực hiện hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch.  Các thông tin cung cấp được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu”.
Các thông tin người dân cung cấp và chia sẻ chỉ sử dụng với mục đích là Kênh phản hồi độc lập để chính quyền địa phương kiểm chứng lại kết quả triển khai thực hiện gói hỗ trợ và được đảm bảo bảo mật thông tin và không chia sẻ với bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý trước của  người cung cấp thông tin.